Archives

Muay Thai’nin Tarihsel Gelişimi

Muay Thai'nin Tarihsel Gelişimi Orijinal adıyla Muay Thai denilen Tayland Boksu'nun ne zaman başladığı kesin olarak bilinmiyor.  En eskiye gidebilen varsayım bu sporun, Taylandlı'ların Çin’in güneyinden ayrıldıkları çağlarda ortaya çıkmış olabileceği yönündedir. Taylandlı'lar MS. 1500 yıllarında gerçekleşen bu toplu göç sırasında geçtikleri yerlerin halklarıyla sorunlar yaşadılar ve sürekli saldırıya uğradılar. Kendilerini ve ailelerini korumak  zorundaydılar. [...]